สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ

หากต้องการเข้าร่วมประชุมและใช้งานระบบ CUFST2022 กรุณาสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบ

สมัครสมาชิก

การคัดเลือกผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

ซึ่งบทความในแต่ละสาขาที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal) และ Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia

กำหนดการ ส่งผลงาน

Event Dates
เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน(ล่วงหน้า) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน (ปกติ) วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ขยายส่งผลงาน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ประกาศผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
ส่งผลงานฉบับแก้ไข ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ (ไม่นำเสนอผลงาน) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565