หน้าแรก / โปสเตอร์
Image

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานเปิดงาน

ประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2565
โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
        ประธานรัฐสภา
        ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        และที่ปรึกษา ปอมท.