หน้าแรก / กำหนดการส่งผลงาน

กำหนดการ ส่งงาน

Event Dates
เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน(ล่วงหน้า) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน (ปกติ) วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ขยายส่งผลงาน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ประกาศผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565
ส่งผลงานฉบับแก้ไข ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ (ไม่นำเสนอผลงาน) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565