หน้าแรก / โปสเตอร์
Image

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”  
โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)