หน้าแรก / รายละเอียด

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม ปอมท ปี 2565 บัดนี้ จนถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท ประจำปี 2565 เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง"
จัดงานวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน !!!
บัดนี้ จนถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

สมัครลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://fais.psu.ac.th/cufst2022