วอส. ร่วมกับ IPIZ, UUM เเละ LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2  ว่าด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการซะกาตอย่างยั่งยืน วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ข่าวสัมมนา

วอส. ร่วมกับ IPIZ, UUM เเละ LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ว่าด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการซะกาตอย่างยั่งยืน วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ขอเชิญร่วมการเปิดชั้นเรียนอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ อิสลามศึกษากับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน" ข่าวสัมมนา

ขอเชิญร่วมการเปิดชั้นเรียนอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ อิสลามศึกษากับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน"

สัมมนานานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD 2024  ICON-IMAD  ครั้งที่ 13 ข่าวสัมมนา

สัมมนานานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD 2024 ICON-IMAD ครั้งที่ 13

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000