ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม


muhammadroflee.w@psu.ac.th

รศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม


muhammadafeefee.a@psu.ac.th

ดร.อริศ หัสมา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา


aris.h@psu.ac.th

ผศ.ดร.รุสลี นุห์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจเพื่อสังคม


ruslee.n@psu.ac.th

ผศ.ดร.ยุทธนา เกื้อกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ


yuttana.k@psu.ac.th

ดร.นิอาบาดี มิง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


niabadee.m@psu.ac.th

นายซัยนูรดีน นิมา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และหัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ


sainurdin.n@psu.ac.th

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000