อาจารย์รอฮีม นิยมเดชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี

ผศ.ดร.หะสัน หมัดหมาน

รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี

ดร.ยูโซะ ตาเละ

ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000