เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิทยาการอิสลาม
ที่ยึดหลักวะสะฏียะฮ์ (อิสลามกลาง) ของประเทศและภูมิภาค

หลักสูตรที่เปิดสอน

กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" สายวิชาการ ประจำปี 2567 ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" สายวิชาการ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" ประจำปี 2567 ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" ประจำปี 2567

นักศึกษานานาชาติได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ระดับวิทยาเขตในโครงการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ข่าวมอบรางวัล

นักศึกษานานาชาติได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ระดับวิทยาเขตในโครงการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

งานปัณฑิตศึกษาจัดโครงการ Research Colloquium โดยมีผู้เข้าร่วมในระดับบัณฑิตศึกษาจาก คณะวิทยาการอิสลาม และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ข่าวกิจกรรม

งานปัณฑิตศึกษาจัดโครงการ Research Colloquium โดยมีผู้เข้าร่วมในระดับบัณฑิตศึกษาจาก คณะวิทยาการอิสลาม และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ของคณะที่ได้รับราง รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ฯ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 (PRIDE OF PSU 2024) ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ของคณะที่ได้รับราง รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ฯ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 (PRIDE OF PSU 2024)

รศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 (PRIDE OF PSU 2024) ข่าวมอบรางวัล

รศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 (PRIDE OF PSU 2024)

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงละศีลดอดครอบครัว วอส. ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงละศีลดอดครอบครัว วอส.

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ข่าวบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการอิสลาม ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการอิสลาม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา (โครงการ วมว.) ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา (โครงการ วมว.)

สัมมนานานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD 2024  ICON-IMAD  ครั้งที่ 13 ข่าวสัมมนา

สัมมนานานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD 2024 ICON-IMAD ครั้งที่ 13

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการอิสลาม (เฟสที่ 1) วันที่ 17 เมษายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการอิสลาม (เฟสที่ 1) วันที่ 17 เมษายน 2567

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ของผู้สมัครในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ข่าวบัณฑิตศึกษา

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ของผู้สมัครในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ของคณะที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเเละกรรมการใน สำนักจุฬาราชมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ของคณะที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเเละกรรมการใน สำนักจุฬาราชมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันฮาลาล อีกวาระ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันฮาลาล อีกวาระ

ข่าวประกาศทั้งหมด

5

สาขาวิชา

6

หลักสูตร

1

หลักสูตรนานาชาติ

10

หน่วยงานภายใน
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

ชมเว็บไซต์
ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

ชมเว็บไซต์
dean

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000