เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิทยาการอิสลาม
ที่ยึดหลักวะสะฏียะฮ์ (อิสลามกลาง) ของประเทศและภูมิภาค

หลักสูตรที่เปิดสอน

กิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี ต้อนรับ ชัยค์เฟาว็าซ อัฏฏ็อลฮีย์ จากองค์กรซาอุเพื่อการดะวะฮ์และเผยแพร่อิสลาม ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี ต้อนรับ ชัยค์เฟาว็าซ อัฏฏ็อลฮีย์ จากองค์กรซาอุเพื่อการดะวะฮ์และเผยแพร่อิสลาม

คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับคณาจารย์ เเละนักศึกษาจาก Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM) ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับคณาจารย์ เเละนักศึกษาจาก Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM)

คณะวิทยาการอิสลามต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN Banten) ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลามต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN Banten)

วอส.โดยงานระบบสารสนเทศเเละสื่อสารองค์กรจัดการ KM เรื่อง"การใช้งาน Alisa (Ai) x Canva เพื่อทำโปสเตอร์ประกาศข่าวสารภาษาต่างประเทศภายในองค์กรอย่างง่าย" 5 ก.ค. 2567 ข่าวกิจกรรม

วอส.โดยงานระบบสารสนเทศเเละสื่อสารองค์กรจัดการ KM เรื่อง"การใช้งาน Alisa (Ai) x Canva เพื่อทำโปสเตอร์ประกาศข่าวสารภาษาต่างประเทศภายในองค์กรอย่างง่าย" 5 ก.ค. 2567

คณะวิทยาการอิสลามจัดกิจกรรม Workshop พัฒนา PLO และ CLO เพื่อความสอดคล้องกับความเป็นวะสะฏียะฮฺ วันที่ 3 ก.ค. 2567 ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลามจัดกิจกรรม Workshop พัฒนา PLO และ CLO เพื่อความสอดคล้องกับความเป็นวะสะฏียะฮฺ วันที่ 3 ก.ค. 2567

ขอแสดงความยินดี Dr. P.M.M. Irfan ได้รับรางวังเชิดชูเกียรติ Venmary Award จากองค์กร  Venmary Trust (ประเทศแคนาดา) ด้านผลงานการแปล ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษาทมิฬ ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดี Dr. P.M.M. Irfan ได้รับรางวังเชิดชูเกียรติ Venmary Award จากองค์กร Venmary Trust (ประเทศแคนาดา) ด้านผลงานการแปล ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษาทมิฬ

วอส. ต้อนรับ คณะผู้แทนจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (IDB) ภายใต้ประเทศความร่วมมืออิสลาม (OIC) เพื่อพูดคุยรายละเอียดโครงการพัฒนากิจการวากัฟและการเงินอิสลามในประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ข่าวกิจกรรม

วอส. ต้อนรับ คณะผู้แทนจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (IDB) ภายใต้ประเทศความร่วมมืออิสลาม (OIC) เพื่อพูดคุยรายละเอียดโครงการพัฒนากิจการวากัฟและการเงินอิสลามในประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับน้องใหม่ปี 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับน้องใหม่ปี 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26 มิถุนายน 2567

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

งานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เเละพบปะอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเเละการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567" วันที่ 29-30 มิ.ย. 67 ข่าวบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เเละพบปะอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเเละการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567" วันที่ 29-30 มิ.ย. 67

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เเละนักศึกษา IEAMP 2567 ร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เเละพบปะอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเเละการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567" วันที่ 29-30 มิ.ย. 2567 ข่าวบัณฑิตศึกษา

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เเละนักศึกษา IEAMP 2567 ร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เเละพบปะอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเเละการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567" วันที่ 29-30 มิ.ย. 2567

วอส. ร่วมกับ IPIZ, UUM เเละ LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2  ว่าด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการซะกาตอย่างยั่งยืน วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ข่าวสัมมนา

วอส. ร่วมกับ IPIZ, UUM เเละ LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ว่าด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการซะกาตอย่างยั่งยืน วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา วอส.ทุกท่านร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567" วันที่ 26 มิ.ย. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา วอส.ทุกท่านร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567" วันที่ 26 มิ.ย. 2567

ข่าวประกาศทั้งหมด

5

สาขาวิชา

6

หลักสูตร

1

หลักสูตรนานาชาติ

10

หน่วยงานภายใน
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

ชมเว็บไซต์
ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

ชมเว็บไซต์
dean

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000