คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี ต้อนรับ ชัยค์เฟาว็าซ อัฏฏ็อลฮีย์ จากองค์กรซาอุเพื่อการดะวะฮ์และเผยแพร่อิสลาม ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี ต้อนรับ ชัยค์เฟาว็าซ อัฏฏ็อลฮีย์ จากองค์กรซาอุเพื่อการดะวะฮ์และเผยแพร่อิสลาม

คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับคณาจารย์ เเละนักศึกษาจาก Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM) ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับคณาจารย์ เเละนักศึกษาจาก Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia (UKM)

คณะวิทยาการอิสลามต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN Banten) ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลามต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN Banten)

วอส.โดยงานระบบสารสนเทศเเละสื่อสารองค์กรจัดการ KM เรื่อง"การใช้งาน Alisa (Ai) x Canva เพื่อทำโปสเตอร์ประกาศข่าวสารภาษาต่างประเทศภายในองค์กรอย่างง่าย" 5 ก.ค. 2567 ข่าวกิจกรรม

วอส.โดยงานระบบสารสนเทศเเละสื่อสารองค์กรจัดการ KM เรื่อง"การใช้งาน Alisa (Ai) x Canva เพื่อทำโปสเตอร์ประกาศข่าวสารภาษาต่างประเทศภายในองค์กรอย่างง่าย" 5 ก.ค. 2567

คณะวิทยาการอิสลามจัดกิจกรรม Workshop พัฒนา PLO และ CLO เพื่อความสอดคล้องกับความเป็นวะสะฏียะฮฺ วันที่ 3 ก.ค. 2567 ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลามจัดกิจกรรม Workshop พัฒนา PLO และ CLO เพื่อความสอดคล้องกับความเป็นวะสะฏียะฮฺ วันที่ 3 ก.ค. 2567

วอส. ต้อนรับ คณะผู้แทนจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (IDB) ภายใต้ประเทศความร่วมมืออิสลาม (OIC) เพื่อพูดคุยรายละเอียดโครงการพัฒนากิจการวากัฟและการเงินอิสลามในประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ข่าวกิจกรรม

วอส. ต้อนรับ คณะผู้แทนจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (IDB) ภายใต้ประเทศความร่วมมืออิสลาม (OIC) เพื่อพูดคุยรายละเอียดโครงการพัฒนากิจการวากัฟและการเงินอิสลามในประเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับน้องใหม่ปี 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับน้องใหม่ปี 1 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26 มิถุนายน 2567

10-11 มิถุนายน 2567 งานพัฒนานักศึกษาจัดโครงการสัมมนาแผนกิจกรรมส่งเสริมวะสะฏียะห์แก่นักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาต่อเนื่องจากวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ณ สวนสัตว์สงขลา ข่าวกิจกรรม

10-11 มิถุนายน 2567 งานพัฒนานักศึกษาจัดโครงการสัมมนาแผนกิจกรรมส่งเสริมวะสะฏียะห์แก่นักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาต่อเนื่องจากวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ณ สวนสัตว์สงขลา

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000