ขอเชิญร่วมการเปิดชั้นเรียนอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ อิสลามศึกษากับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน"

Image Cover

ขอเชิญครูสอนศาสนาอิสลาม นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา "การเปิดชั้นเรียนอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ อิสลามศึกษากับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน"

การสัมมนาเปิดชั้นเรียนอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1
หัวข้อ: อิสลามศึกษากับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2567 
ณ ชั้น 2 หอประชุมโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กลุ่มเป้าหมาย: ครูสอนศาสนาอิสลาม นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ (200 คน)
รูปแบบการจัด: บรรยาย เสวนา นิทรรศการ และเปิดชั้นเรียน

ช่วงเช้าพบกับ
- การบรรยาย หัวข้อ การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงสำหรับผู้เรียนอิสลามศึกษา วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
- การบรรยาย หัวข้อ นิเวศการพัฒนาครูตามหลักคิด TLSOA วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนอิสลามศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม รายวิชา ศาสนบัญญัติ (ฟิกฮฺ) โดยครูฮาริส นาแว ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม
- เเละสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน

ช่วงบ่ายพบกับ
- เปิดชั้นเรียนวิชาอิสลามศึกษาใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาฟิกฮฺ วิชาหลักศรัทธา  เเละวิชาอัคลาค (จริยศาสตร์)
- สุดท้ายสรุปสะท้อนผลการสัมมนา

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการฉบับสมบูรณ์ได้ที่ คลิก
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาแบบ onsite ได้ที่ คลิก

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ได้ที่เพจ โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณอารีนา เร่งรุด เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครการ โทร.084-069-2535

ร่วมจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการศึกษาเอกชน สมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เเละ Thailand Lesson Study incorporated Open Approach

แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000