สัมมนานานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD 2024 ICON-IMAD ครั้งที่ 13

Image Cover

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ  Academy of Islamic Studies at Universiti Malaya (UM), สหพันธรัฐมาเลเซีย, the Faculty of Usuluddin at Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), เนอการอบรูไนดารุสซาลาม, และ the Postgraduate Program at Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดสัมมนานานาชาติ "International Conference on Islam in the Malay World 2024 (ICON-IMAD ครั้งที่ 13)"  ภายใต้หัวข้อ "Harmony and Development: The Role of Islam in the Malay World for Peaceful Coexistence and Sustainable Progress" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2567 

สัมมนานานาชาติในครั้งนี้ มีผู้เข้าเข้าร่วมจากหลากหลายมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำเสนอและระดมความคิดเห็นรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอิสลามในโลกมลายู 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ fais.pn.psu.ac.th/iconimad2024

แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000