ขอแสดงความยินดี Dr. P.M.M. Irfan ได้รับรางวังเชิดชูเกียรติ Venmary Award จากองค์กร  Venmary Trust (ประเทศแคนาดา) ด้านผลงานการแปล ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษาทมิฬ ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดี Dr. P.M.M. Irfan ได้รับรางวังเชิดชูเกียรติ Venmary Award จากองค์กร Venmary Trust (ประเทศแคนาดา) ด้านผลงานการแปล ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษาทมิฬ

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"  สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา อนุสาขาอิสลามศึกษา ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา อนุสาขาอิสลามศึกษา

ขอแสดงความยินดี ดร.นุรซีตา เพอแสละ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF) ระดับวิชชาจารย์ ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดี ดร.นุรซีตา เพอแสละ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF) ระดับวิชชาจารย์

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผู้ปฎิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผู้ปฎิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" สายวิชาการ ประจำปี 2567 ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" สายวิชาการ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" ประจำปี 2567 ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาการอิสลาม" ประจำปี 2567

นักศึกษานานาชาติได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ระดับวิทยาเขตในโครงการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ข่าวมอบรางวัล

นักศึกษานานาชาติได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ระดับวิทยาเขตในโครงการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ของคณะที่ได้รับราง รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ฯ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 (PRIDE OF PSU 2024) ข่าวมอบรางวัล

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ของคณะที่ได้รับราง รางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ฯ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 (PRIDE OF PSU 2024)

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000