ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ของคณะที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเเละกรรมการใน สำนักจุฬาราชมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย

Image Cover
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "ขอแสดงความยินดี" คณาจารย์ของคณะที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเเละกรรมการใน สำนักจุฬาราชมนตรี แห่งราชอาณาจักรไทย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะรอนิง สาแลมิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาเเละกฎหมายอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี" ทั้งนี้ ตั้งเเต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นเวลา 2 ปี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสมาน ยูนุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาเเละกฎหมายอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "กรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพเเละการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี" ทั้งนี้ ตั้งเเต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นเวลา 2 ปี
 
บารอกัลลอฮฺ ขออัลลลอฮฺทรงประทานความบะเราะกะฮฺตลอดการดำเนินงานของท่านทั้งสองด้วย อามีน อินชาอัลลอฮฺ

แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000