ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันฮาลาล อีกวาระ

Image Cover

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรฯ สาขาอิสลามศึกษาเเละกฎหมายอิสลาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันฮาลาล อีกวาระ

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "ขอแสดงความยินดี"
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาเเละกฎหมายอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" วาระที่ 2 จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 438 (2/2567) วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
 
อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

 

แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000