ประกาศเเต่งตั้งรักษาการนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม เเละอามีเราะฮฺ ปีการศึกษา 2567

 

เนื่องด้วย นายณัฐนนท์ หญ้าปรัง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2/2566 - 1/2567 เเละ นางสาวอะห์ลาม ดาเระหมีน อามีเราะฮฺสโมสรฯ มีเหตุจำเป็นด้านสุขภาพทำให้ไม่สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนี้คณะวิทยาการอิสลามโดยงานพัฒนานักศึกษาได้หารือเเละเห็นควรเเต่งตั้งคณะกรรมการชูรอเพื่อคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานเเทนนายกสโมสรฯ ซึ่งวานนี้ (20 มี.ค. 2567) ได้ดำเนินการคัดเลือกเเละสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติที่ควรเเก่อามานะฮฺดังกล่าว เเละได้มีตามมติเห็นควรเเต่งตั้งรักษาการเเทนนายกสโมสรฯ พร้อมด้วยอามีเราะฮฺสโมสรฯ

คณะวิทยาการอิสลามจึงขอประกาศมติคณะกรรมการชูรอ เเละขอแสดงความยินดี พร้อมทั้งขอเเนะนำให้ได้รู้จักผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับอามานะฮฺเป็น รักษาการนายกสโมสรนักศึกษา เเละอามีเราะฮฺ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นายฮาฟีรุส อาลี นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รับอามานะฮฺเป็น "รักษาการนายกสโมสรนักศึกษา" เเละ นางสาวรุซมี มาหะมะ นักศึกษาสาขาวิชาสาขาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม รับอามานะฮฺเป็น "อามีเราะฮฺสโมสรฯ"

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ขออัลลอฮฺทรงประทานความง่ายดายเเละความบะเราะกะฮฺตลอดการทำงานในวาระของทั้งคู่ด้วย อามีน อินชาอัลลอฮฺ

แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000