บริการของเรา

จัดสอบวัดระดับภาษาอาหรับ

จัดสอบวัดระดับภาษาอาหรับให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ

จัดอบรมภาษาอาหรับ

จัดอบรมภาษาอาหรับให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคคลที่สนใจ

จัดค่ายอบรมภาษาอาหรับ

จัดค่ายอบรมภาษาอาหรับให้กับนักเรียนและนักศึกษา

ให้บริการห้องประชุม

ให้บริการห้องประชุมและแล็บคอมพิวเตอร์

ให้บริการแปลภาษา

ให้บริการแปลภาษาไทย-อาหรับ, อาหรับ-ไทย

ให้บริการห้องสมุดดิจิตอล

ให้บริการห้องสมุดดิจิตอลค้นหาหนังสือด้วยเทคโนโลยีที่ทััสมัย

กระดานหนังสือ

ภาษาอัลกุรอานอัลกะรีม หนังสือภาษาอัลกุรอานอัลกะรีม จัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 162 หน้า จัดทำขึ้นโดย ผศ. ดร. กาเดร์ สะอะ
اللغة العربية لسياحة تايلاند เป็นหนังสือที่เกิดจากความพยายามรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อจัดทำสื่อในการเรียนการสอนและการอบรมภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว
قواعد الدعوة إلى الله หนังสือรวบรวมหลักการสำคัญสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อทำงานเผยแผ่อิสลาม
Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet,sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem…