การใช้งาน Microsoft Team สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์
For Students
     > สำหรับนักศึกษาใช้เป็น รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th และ Password คือ Password ของ PSU Passport
     > ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams
        - ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง ได้ที่ : https://teams.microsoft.com/downloads
        - กดปุ่ม Download Teams
        - หรือกดปุ่ม More options : เพื่อดูประเภทของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
        - ติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์
     > คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
     > Microsoft Teams Manual for Student [English Version]

For Lecturers and Staffs
    > HOW TO USE MICROSOFT TEAMS (MS TEAMS) A Manual for Lecturers
    > สำหรับอาจารย์/บุคลากรจำเป็นต้องสมัครเมล์ของ Office365 ที่เป็น @email.psu.ac.th ก่อนสมัครได้ที่
passport.psu.ac.th

       


    > จากนั้น รอประมาณ 1 ชม. เพื่อระบบดำเนินการเปิดบัญชี
      

     > ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams
        - ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง ได้ที่ : https://teams.microsoft.com/downloads
        - กดปุ่ม Download Teams
        - หรือกดปุ่ม More options : เพื่อดูประเภทของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
        - ติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จสมบูรณ์
     > คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
     > Microsoft Teams Manual for Lecture [English Version]
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn