ประชุมวิชาการระดับชาติอิสลามศึกษามุสลิมศึกษา ครั้งที่ 6

ภายใต้หัวข้อ "อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในยุคโควิดและหลังโควิด: ประสบการณ์และความท้าทายของมนุษยชาติ"
Islamic and Muslim Studies in the COVID and Post-COVID Eras: Humanity's Experiences and Challenges

วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
ออนไลน์ผ่านระบบ Webinar & Zoom Meeting

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Facebook Live

 

ภาคเช้า Zoom Webinar เวลา 08.00 - 12.00 น.
พิธีเปิด ปาฐกถาพิเศษ และเสวนาจากตัวแทน 4 สถาบัน

Webinar ID : 912 6367 4578
Passcode : 1811

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ NaCIMS 2021

ตารางนำเสนอบทความ (แยกตามห้องนำเสนอ)


ภาคบ่าย เวลา 13.00 16.30 น.
Room1: ห้องนำเสนอหลัก 1
Meeting ID: 976 8625 9302
Passcode: 045220
Join Zoom Meeting


Room2: ห้องนำเสนอ 2
Meeting ID: 961 3879 4108
Passcode: 276450
Join Zoom Meeting

Room3: ห้องนำเสนอ 3
Meeting ID: 964 6615 2206
Passcode: 190870
Join Zoom Meeting

Room4: ห้องนำเสนอ 4
Meeting ID: 954 7045 0459
Passcode: 3195
Join Zoom Meeting

Room5: ห้องนำเสนอ 5
Meeting ID: 920 5864 6611
Passcode: 8318
Join Zoom Meeting

Room6: ห้องนำเสนอ 6
Meeting ID: 923 3399 2693
Passcode: 7010
Join Zoom Meeting


 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn