9 โครงการที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS 66 (รอบ 1/2) 1-13 ธ.ค. 65


รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2565

โครงการที่เปิดรับสมัคร
  1. โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียดโครงการคลิก
  2. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียดโครงการคลิก
  3. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาเพือความเป็นเลิศ (PSU สลาตัน ) ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียดโครงการคลิก
  4. โครงการความร่วมมือโรงเรียนจาก 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียดโครงการคลิก
  5. โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2) ดูรายละเอียดโครงการคลิก
  6. การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีพิเศษ (รอบที่ 1/2) ดูรายละเอียดโครงการคลิก
  7. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการ “ทุนจัดสรรซะกาตคณะวิทยาการอิสลาม” (รอบที่ 1/2) ดูรายละเอียดโครงการคลิก (เปลี่ยนแปลง เพิ่มหนังสือรับรองรายได้)
  8. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียดโครงการคลิก
  9. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียดโครงการคลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn