4 โครงการที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS 66 Quota (รอบ 2)


รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2566


โครงการที่เปิดรับ
1. โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียดโครงการคลิก
2. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (Admission of Overseas Senior High School Graduates Academic Year 2023 (Round2)ดูรายละเอียดโครงการคลิก
3. โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียดโครงการคลิก
4. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2566 ดูรายละเอียดโครงการคลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn