2 โครงการที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS 66 (รอบที่ 1/1) 5-16 ก.ย. 65


รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 5-16 กันยายน 2565

โครงการที่เปิดรับสมัคร
  1. โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/1) ดูรายละเอียดโครงการคลิก
  2. การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีพิเศษ (รอบที่ 1/1) ดูรายละเอียดโครงการคลิก

วิธีการรับสมัคร
  1. ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
  2. ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565  ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 
  3. รับสมัคร (ผ่านระบบ) และผู้สมัครแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565  ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 (เปิดระบบรับสมัคร เวลา 09.00 น. - ปิดระบบรับสมัคร เวลา 23.30 น  ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
  4. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท โดย Scan QR code ผ่าน Mobile Application ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าชำระเงินหรือชำระผ่านจุดบริการ counter service ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2565 (ระบบปิดเวลา 23.59 น.)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn