คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับชมรมมุสลิม ม.อ.ปัตตานี เเละเครือข่ายนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "วิเคราะห์ปาเลสไตน์ - อิสราเอล: อุดมการณ์สุขสงบ ประวัติศาสตร์รุนแรง"

โดย
ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
เเละ ผศ.ดร.ฆอซาลีย์ เบ็ญหมัด (อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)

ดำเนินรายการโดย
นัศรุลลอฮฺ สุมาลี (บุคลากรคณะวิทยการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี

วันศุกร์ ที่21 พฤษภาคม 2564
เวลา 20.00 - 22.30 น.
Live ผ่านเพจ Pertubuhan Al-Falah l อัลฟะลาฮฺ


+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn