ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนานิติศาสตร์อิสลามนานาชาติ “ฟิกฮ์ร่วมสมัย และนิติศาสตร์” (IconFiqh 2022) 15 มีนาคม 2565


สัมมนานิติศาสตร์อิสลามนานาชาติ “ฟิกฮ์ร่วมสมัย และนิติศาสตร์”
INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY FIQH AND LAW (IconFiqh) 2022
“The Dynamics of Sharia and Law in Fronting the Global Crisis”

วันที่ วันที่ 15 มีนาคม 2565
นำเสนออนไลน์ผ่าน Google Meet

หัวข้อ
 • Covid-19 Pandemic    
 • Natural Disasters Legislation & Crime    
 • Islamic Law Maqasid Syariah    
 • Islamic Family Politics & Administrations    
 • Principles of Islamic Jurisprudence (Usul Fiqh)
 • Almsgiving & The Islamic Charitable     
 • Inheritance, Wills, Grants & Endowments
 • Organization (Zakat & Baitulmal)    
 • Economics, Banking & Social Finance
 • Islamic Astronomy & Stem    
 • Consumerism & The Halal Industry
 • Other Related Themes

กำหนดการ
วัดสุดท้ายรับบทคัดย่อ 15 ก.พ. 2565
วันสุดท้ายรับบทความฉบับเต็ม 25 ก.พ. 2565
วันสุดท้ายการจ่ายค่าลงทะเบียน 28 ก.พ. 2565

รูปแบบการจัดตัวอักษร
ภาษาอังกฤษและภาษามลายู  
                  
รูปแบบตัวอักษร (Font)  : Time New Roman   
ขนาดของชื่อเรื่อง  : 14                       
ขนาดของตัวบทความ  : 12                       
ช่องว่างระหว่างบรรทัด  : 1.0                      
ภาษาอาหรับ
รูปแบบตัวอักษร (Font)  : Traditional Arabic
ขนาดของชื่อเรื่อง  : 18
ขนาดของตัวบทความ  : 16
ช่องว่างระหว่างบรรทัด  : 1.0

ค่าลงทะเบียน
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,500 บาท
 • นักศึกษา ท่านละ 1,000 บาท

สามารถส่งบทความและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์อุสมาน ราษฎร์นิยม โทร. 073 331 305 ต่อ 2270 Email: usman.r@psu.ac.th

จัดร่วมโดย
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies The National University of Malaysia (UKM)


+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn