ศูนย์วิจัย วอส. ร่วมกับ UUM จัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ INTERNATIONAL SYMPOSIUM: EXPLORATION OF THE BEST PRACTICE ZAKAT MANAGEMENT IN SOUNTHEAST ASIA
ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Institute of Zakat Research and Innovation Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง “แนวทางการจัดการซะกาตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” (INTERNATIONAL SYMPOSIUM: EXPLORATION OF THE BEST PRACTICE ZAKAT MANAGEMENT IN SOUNTHEAST ASIA) เมื่อวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อิมาม อัลบุคอรีย์ ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและนำเสนอแนวทางการจัดการซะกาตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านซะกาต นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
 

จากนั้นในช่วงบ่าย ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาการอิสลาม ได้นำทีมคณะจาก UUM เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการซะกาต ณ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน (สำนักงานใหญ่) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอชีด เจะมะ รองประธานฝ่ายพัฒนากิจการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 

และปิดท้ายในช่วงเย็นด้วยบรรยากาศการเที่ยวชมธรรมชาติ กับการล่องเรือชมอุโมงค์ต้นโกงกางและวิวอ่าวปัตตานี ณ ชุมชนท่องเที่ยวบางปู ปัตตานี

สามารถดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn