ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม กำหนดจัดโครงการสนทนาประสาวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 3/2564 ภายใต้ หัวข้อ "Predatory & Cloned journal เช็คยังไง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ"

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

Join Zoom Meeting https://thairen.zoom.us/j/61506468920?pwd=a2RjQzdRUGt4TkttWTQ2SFZWTml4UT09
Meeting ID: 615 0646 8920
Passcode: 123456

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์/นักวิจัย ของคณะวิทยาการอิสลามและบุคคลที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบวารสารระดับนานาชาติ (ISI/SCOPUS) รวมถึงเทคนิคในการตรวจเช็ควารสารแท้/ปลอม ได้อย่างไร??

จะเห็นได้ว่าผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติอย่าง Scopus แต่หลังจากตรวจสอบกลับพบว่าวารสารที่ตอบรับและตีพิมพ์ไปนั้นกลับกลายเป็น "Cloned Journal" ที่ถ้าดูผิวเผินแล้วแทบจะแยกกันไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม ในขณะที่บางท่านได้จ่ายเงินหลักหลายหมื่นหรือหลักแสนบาทเพื่อแลกกับการให้ได้มาซึ่งการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Quartile สูง ๆ อย่าง Q1 และ Q2 แต่สุดท้ายกลับพบว่า วารสารที่ตีพิมพ์นั้นกลายเป็นวารสารเจ้าปัญหาที่ส่งผลให้ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เหล่านั้นไม่สามารถนำไปใช้งานอะไรได้เลย

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn