วอส. ม.อ. ลงนาม MOU ร่วมกับ ศึกษาธิการนราธิวาส ร่วมทำวิจัย พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อยกระดับ ความฉลาดด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ของครูและนักเรียน นำร่องพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันนี้ (6 มกราคม 2565) ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดย ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี ผศ.ดร.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เเละ นางปัทมาวดี ขันธ์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ลงนามในฐานะพยาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมอิมาม อัลฆอซาลีย์ ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
 
 
 

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตกลงร่วมมือกันศึกษา วิจัย ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อยกระดับความฉลาดรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ของครูและนักเรียนในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส เเละด้วยสำนักงานศึกษาธิการ มีความประสงค์เสนอขอรับทุนโครงการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในโครการวิจัย (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดูรูปภาพทั้งหมด/เเชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn