วอส. ม.อ. ลงนาม MOU ทางวิชาการร่วมกับ บริษัทภาษา ฎ็อดเพื่อการศึกษา ซาอุดีอาระเบีย เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและการบริการวิชาการด้านการศึกษาอิสลามและภาษาอาหรับในประเทศไทย
เมื่อวันพุธ 8 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการอิสลาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ซึ่งจัดทำขึ่นระหว่าง คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และบริษัทภาษาฎ็อดเพื่อการศึกษา ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมี ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Dr.Ismail Ibrahim Altuwaijry เจ้าของ/ผู้จัดการบริษัทภาษาฎ็อดเพื่อการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเป็นสักขีพยาน จำนวนมากกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมอิหม่ามอัลฆอซาลีย์ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและการบริการวิชาการด้านการศึกษาอิสลามและภาษาอาหรับในประเทศไทย ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ถือได้ว่าเป็นอีกผลลัพธ์อันดีงามหลังจากการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ซาอุฯ และการต่อยอดความสัมพันธ์ด้านการศึกษาผ่านความร่วมมือระหว่างสององค์กรจากทั้งสองประเทศ ขอดุอาอ์จากอัลลออฮฺทรงโปรดประทานความดีงามและความสำเร็จตามเจตนาที่ทั้งสองฝ่ายได้วางไว้

แชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn