วอส. ม.อ. ลงนาม MOU การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ร่วมกับ TMTA
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2566) คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม และ คุณมารุต เมฆลอย นายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและพัฒนาทักษะต่างๆ จากประสบการณ์จริงในสายอาชีพธุรกิจอิสลาม และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตต่อไป
 

ในโอกาสนี้ ดร.ชลิต ศรีสมาน รองนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม และอาจารย์อริศ หัสมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

ทั้งนี้ทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม มีบริษัทที่เป็นสมาชิกมากกว่า 600 ธุรกิจ
 


สามารถดูรปภาพทะ้งหมดได่ที่ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn