วอส. ต้อนรับ คณะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx
วานนี้ (18 พ.ค. 2566) คณะวิทยาการอิสลาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ ประธานการประเมิน อ.นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง กรรมการ เเละ นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร เลขานุการ กรรมการเข้าตรวจประเมิน ฯ ณ ห้องประชุม อิมาม อัลฆอซาลีย์ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
 


ดูรูปภาพทั้งหมด/เเชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn