การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2567

---------------------------------

จำนวนนักเรียนที่ต้องการรับ
     1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน ประเภทนักเรียนประจำและไป-กลับ (นักเรียนไม่อยู่ประจำต้องอยู่กับครอบครัวหรือผู้ปกครองสายตรงเท่านั้นและไม่อนุญาตให้อยู่หอพักเอกชนหรือญาติ)
     2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) จำนวน 70 คน ประเภทนักเรียนประจำ
ระยะเวลาการสมัคร
     เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ ด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566
ติดต่อสอบถาม
     สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามฯ ในวันและเวลาราชการ และผ่านทางระบบออนไลน์เพจโรงเรียน www.facebook.com/SatitIslam หรือ E-Mail : satit.cis@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 073-313928 – 50 ต่อ 1577, 065-916-0514
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้
     วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://satitislam.psu.ac.th/ และเพจโรงเรียน https://www.facebook.com/SatitIslam
กำหนดการสอบคัดเลือก
     วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
การประกาศผลการสอบคัดเลือก
     1. ประกาศผลการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 5 มกราคม 2567
     2. สามารถตรวจสอบการประกาศผลได้ทางเว็บไซต์ https://satitislam.psu.ac.th และเพจโรงเรียน https://www.facebook.com/SatitIslam
การยืนยันสิทธิ์
     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ต้องยืนยันสิทธิ์ตามเงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์โรงเรียน https://satitislam.psu.ac.th ระหว่างวันที่ 6 - 15 มกราคม 2567 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

วิธีการสมัครและสถานที่รับสมัคร
     1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามฯ ในวันและเวลาราชการ
     2. สมัครทางระบบออนไลน์ : เว็บไซต์ https://satitislam.psu.ac.th (ผ่านระบบ ischoolme)
     3. สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัคร ม.1  หรือใบสมัคร ม.4  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายผู้สมัครให้เรียบร้อย พร้อมแนบเงินค่าสมัครฯ ส่งมาตามที่อยู่ โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่อยู่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 เบอร์โทรศัพท์ 073-313928 – 50 ต่อ 1577, 065-916-0514
     

ไฟล์แนบ

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn