รองฯวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์สาขาการสอน ประชุมร่วมนายกเทศบาลเมืองปัตตานี เเละทีมงาน ประเด็นความร่วมมือการทำวิจัยยกระดับพื้นที่
วันนี้ (3 มกราคม 2565) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุไม บิลไบ และ ดร.นุรซีตา เพอแสละ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมกับ นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ผอ. กองการศึกษาเทศบาล ศึกษานิเทศ และที่ปรึกษานายก ณ ห้องประชุมพระยาเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
 

ประเด็นความร่วมมือการทำวิจัยทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทุน บพท.) ภายใต้กรอบการวิจัย "การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)" ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างทีมนักวิจัยของคณะวิทยาการอิสลามร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี

เเชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn