รองฯฝ่ายยุทธศาสตร์ นำทีมพบรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ KUIPs หารือประเด็นแลกเปลี่ยนนักศึกษา
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) ดร.รุสลี นุห์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจเพื่อสังคม คณะวิทยาการอิสลาม นำทีมบุคลากรฝ่ายวิเทศฯ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร เข้าพบปะ  PROF. MADYA DR. ABDUL BASIR BIN AWANG รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย KUIPs, Malaysia เพื่อหารือ ประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Mobility ต่อเนื่องและการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน รวมถึงรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน Student Mobility ทั้ง 4 สาขาวิชา คือ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม อิสลามศึกษาเเละกฎหมายอิสลาม การสอนอิสลามศึกษาและอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
 


แชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn