ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) 3 โครงการ TCAS 66 รอบที่ 1/2 (เพิ่มเติม)

  1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2566 คลิก
  2. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ ปีการศึกษา 2566 คลิก
  3. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1/2) คลิก
การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ fais.psu.ac.th
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn