ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ทั้ง 2 โครงการ TCAS 66 รอบที่ 1/1


1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก "โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/1)" ดูประกาศ

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  "การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีพิเศษ (รอบที่ 1/1)" ดูประกาศ


การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ fais.psu.ac.th
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn