ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกโครงการ TCAS 66 รอบที่ 4 (พร้อม 2 โครงการพิเศษ)


โครงการ
  1. โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) คลิกดูประกาศ
  2. การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีพิเศษ (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) ไม่มีผู้สมัคร

โครงการพิเศษ
  1. การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกดูประกาศ (จะประกาศ วันที่ 12 มิถุนายน 2566)
  2. การรับสมัครนักศึกษาเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์จากการทำงานเพื่อเทียบโอนหน่วยกิต เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกดูประกาศ (จะประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2566)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn