ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เรื่อง  ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  


ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น บัดนี้ กาสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

นายอัลฮาดีย์  โต๊ะเด็ง                  


ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการอิสลาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ  ณ  วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2566
 

ไฟล์แนบ

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ .pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn