ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์​โครงการคัดเลือกนักเรียนใน​ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง​ ปีการศึกษา​ 2564 คลิก

  1. ทุกสาขา มีการสอบสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์
  2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  ในกลุ่ม LINE
  3. ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564
  4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัศณี หะยีมายอ โทร. 073313928 หรือ 0869674063

กำหนดการสอบสัมภาษณ์คลิก

สแกนเพื่อเข้ากลุ่ม LINE

 

ที่มา ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn