ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม


ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 15 – 25 กรกฎาคม 2564 นั้น  ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศชื่อนักศึกษาที่สมัครขอทุนรับทุน ดังนี้

กำหนดวันสัมภาษณ์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 – 1 สิงหาคม 2564  ระบบออนไลน์

ไฟล์แนบ

รายชื่อผู้สมัครขอทุนการศึกษา.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn