ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS 2) ปีการศึกษา 2564 คลิก
  1. สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. เป็นการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ทาง LINE
  2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัศณี หะยีมายอ โทร. 073313928 หรือ 0869674063
สแกนเพื่อเข้ากลุ่ม LINE

ที่มา ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn