ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์


ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา  คือ ตำแหน่งเลขที่ 1021, 0116 และ 2259 นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้


ตำแหน่งเลขที่  0116
นายอรวิทย์  บุญชม  เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งเลขที่  1021

นายเชิดชาย  จันทรัตน์  เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งเลขที่  2259

ขยายเวลารับสมัคร
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งได้ที่ คลิก

ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหาร คณะวิทยาการอิสลาม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  1  ตุลาคม  2564  ในวันและเวลาราชการ หากเลยกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์  

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ  ณ  วันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2564                    

ไฟล์แนบ

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn