บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบตลอดปี)
ภาคการศึกษาที่ 1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2566
ภาคการศึกษาที่ 2 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึงวันที่ 15 ก.ย. 2566

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ คลิก


สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ สมัครคลิก


งานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คุณวันนิสาอ์ ฮาลีมสุลัยม์ โทร. 0-7333-1305 ต่อ 2259 อีเมลล์ wannisaa.h@psu.ac.th
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn