คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนคณะ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการอิสลาม ต้อนรับ ท่านจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน คณะวิทยาการอิสลาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม พร้อมทีมบริหารร่วมให้การต้อนรับ
 

สำหรับการเดินทางเยือนคณะในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมเยียนเเละเพื่อกล่าวขอบคุณที่คณะวิทยาการอิสลามได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาที่คณะ รวมทั้งขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ที่พักในการกักตัวแก่นักศึกษาไทยที่ศึกษาในประเทศปากีสถานเมื่อครั้งที่นักศึกษาเดินทางกลับช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19
 

ท่านเอกอัครราชทูต ได้มีความประสงค์ให้คณะวิทยาการอิสลาม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศปากีสถาน โดยสถานเอกอัคคราชทูตพร้อมที่จะสนับสนุนการประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศปากีสถาน ซึ่งคณะวิทยาการอิสลามพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศปากีสถาน อินชาอัลลอฮฺ

แชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn