คณบดี พร้อมผู้บริหาร เยือน KUIPs รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อประชุมทางวิชาการเเละความร่วมมือ เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ. ดร.มูหัมมัดรอฟลี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางเยือน Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อประชุมทางวิชาการเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการ One Program One University (OPOU) โดยได้รับเกียรติจาก Dato’ Arif Perkasa Dr. Mohd Asri Bin Zainul Abidin มุฟตีรัฐเปอร์ลิส เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย Prof. Dr. Muhamad Rozaimi Bin Ramle อธิการบดี Kolej Universiti Islam Perlis และทีมบริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าวให้การต้อนรับ
 

มุฟตีรัฐเปอร์ลิส ได้ให้โอวาทแก่คณะและกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับรัฐเปอร์ลิส รวมทั้งสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยหวังว่าการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง KUIPs และคณะวิทยาการอิสลามในอนาคต พร้อมกันนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัย KUIPs กล่าว พร้อมต้อนรับนักศึกษาจากคณะวิทยาการอิสลามที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการ OPOU และทาง KUIPs มีความประสงค์ที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่คณะวิทยาการอิสลามด้วยเช่นกัน

แชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn