คณบดี พร้อมผู้บริหาร ต้อนรับ คณะดูงานจาก โรงเรียนสันติศึกษา มูลนิธิการศึกษาอิสลามเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมเยียนคณะเเละศึกษาดูงาน การจัดการการศึกษา พร้อมพบปะปรึกษาขอความร่วมมือ เครือข่ายทางวิชาการอิสลามศึกษา
วันนี้ (6 ก.พ.2566) คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหารเเละครูจาก โรงเรียนสันติศึกษา มูลนิธิการศึกษาอิสลามเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนสันติศึกษา จ.เชียงใหม่ Santisuksa School โดยมี คุณสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติศึกษา พร้อมด้วย คุณสมชาย อภิชัยรักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาอิสลามเชียงใหม่ เเละคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยียนคณะเเละศึกษาดูงานการจัดการการศึกษา พร้อมพบปะปรึกษาขอความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการอิสลามศึกษา
 

ในการนี้ คณบดีได้กล่าวต้อนคณะผู้บริหารเเละครูจากโรงเรียนฯ พร้อมเเนะนำคณะผู้บริหารของคณะ คณาจารย์ รวมถึงหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีเเละระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมา อ.ไฮซัม แวอูมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม แนะนำโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามฯ พร้อมทั้งเเนะนำระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เเละได้นำคณะฯเดินทางเยี่ยมบรรยากาศที่โรงเรียนฯ
 

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความยินดีเเละปลิ้มใจอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารเเละครูจากโรงเรียนฯซึ่งเดินทางไกลมาจาก จ.เชียงใหม่ อินชาอัลลอฮฺ จะได้ร่วมพัฒนาการศึกษาด้วยกันต่อไป

แชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn