คณบดี นำคณาจารย์/ทีมวิจัย   เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ออสเตรเลียประจำประเทศไทย
วานนี้ (16 มกราคม 2566) ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิจัย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โดยมี Julia Feeney อัครราชทูตและผู้แทนถาวรออสเตรเลียประจำ UNESCAP และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้คณบดีได้แนะนำการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะวิทยาการอิสลามรวมถึงประเด็นการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องเพศสตรีและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

ในส่วนของสถานทูตออสเตรเลียได้แนะนำโครงการสนับสนุนคุณพัฒนาเชิงพื้นที่บทบาทของสถานทูตในการส่งเสริมความเท่าเทียมการสร้างสันติภาพและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยทั้ง2 องค์กร ยินดีที่จะปรึกษาหารือสนับสนุนและร่วมกันในการทำงานในอนาคตโดยเฉพาะในประเด็นอิสลามศึกษาและอื่นๆ

เเชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn