คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ เเละเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ
สายวันนี้ (6 ม.ค. 2566) คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ซึ่งเดินทางมาพร้อมด้วย อาจารย์ฮาซัน หะยีมะเย็ง อดีตอาจารย์คณะวิทยาการอิสลาม เเละเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. ณ ห้องรับรองแขก คณะวิทยาการอิสลาม ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันระหว่างองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสงคมต่อไป
 


ดูภาพทั้งหมด/เเชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn