ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มแจ้งความต้องการโค้ดอินเทอร์เน็ต (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยแจ้งเท่านั้น)


สามารถกรอกเพื่อเเจ้งความต้องการได้ที่ คลิก

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับโค้ดอินเทอร์เน็ตเเล้ว เเละมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อเพื่อเเจ้งปัญหาได้ที่ E-mail: dtcpn-info-team@g.psu.ac.th
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn