ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เเละผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เเละนักศึกษาที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ครับ

ช่วงเเรก (บ่าย) เริ่มเวลา 13.00 น เป็นต้นไป นักศึกษาที่สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้ ณ ห้อง อิมาม อัลบุคอรีย์ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ คือ การเสวนาโดยรุ่นพี่ซึ่งเป็นตัวเเทนศิษย์เก่าจากสาขาวิชาต่างๆที่ปรสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาเล่าประสบการณ์ในพวกเราฟัง

ชวงที่ 2 เริ่มเวลา 19.00 น. กิจกรรมนี้เฉพาะพี่ๆนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น เป็ฯส่วนหนึ่งของงานปัจฉิมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 พบกับกิจกรรมสุดประทับใจมากมาย ตามโปสเตอร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ชั้น 5 ห้อง อัซซูญูตีย์

กำหนดการทั้งหมดสามารถดูได้ตามโปสเตอร์ได้เลยครับ

กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ธีมสี Earth Tone

แชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn