ขอเชิญทุกท่านร่วมการสัมมนาออนไลน์ “ศตวรรษที่ 21: โลกพลิกผันกับการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ” (International Webinar: Teaching Islamic Education in the Double disruption 21st Century)


วันที่ 14 เเละ 15 ตุลาคม 2564 ทาง Zoom Meeting ตั้งเเต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยแบ่งกำหนดการดังนี้

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นภาคภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กำหนดการวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นภาคภาษาไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กำหนดการวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ลงทะเบียนฟรีได้ที่ คลิกเพื่อลงทะเบียน

ถ่ายทอดสด (LIVE) 2 ช่องทาง 

1. เพจ Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
2. เพจ Q Coaching Team

หมายเหตุ:  ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถขอรับเกียรติบัตร หลังจากจบการสัมมมา โดยกรอกแบบฟอร์มเเละทางผู้จัด จะส่งเกียรติบัตรให้ทางอีเมล

จัดโดย คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Q Coaching Team สนับสนุนงบประมาณโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn